Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας θα εφαρμοστεί σε σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι από την Πολιτική Προστασία έχουν ενταχθεί επιδημιολογικά στα επίπεδα 3 (πορτοκαλί) και 4 (κόκκινο). Αυτό προβλέπεται στο σχετικό ΦΕΚ που έχει εκδοθεί.

Από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας θα εξαιρείται μόνο η ώρα της Γυμναστικής.

Για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα ισχύει για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επίπεδο 4 μόνο η τηλε-εκπαίδευση για τα θεωρητικά μαθήματα και αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις (σ.σ. οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν όπως το υπόλοιπο δημόσιο του Νομού).

Για τις περιοχές με επίπεδο 3 θα ισχύσει η υποχρεωτική χρήση μάσκας και διδασκαλία με φυσική παρουσία εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως 50 για τις διαλέξεις και διδασκαλία με φυσική παρουσία για εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες φοιτητών (κάθε ομάδα αριθμεί έως 30 άτομα).