Πολλά τα σχολεία χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας και οικοδομικές άδειες

Κάτω από ένα παράτυπο καθεστώς, χωρίς οικοδομικές άδειες και το χειρότερο, χωρίς πιστοποιητικά...

Διαβάστε περισσότερα