Πετρελαιοκηλίδα στον Θερμαϊκό κόλπο δίπλα από τη Θεσσαλονίκη

Τα ΜΜΕ κουβέντα με νεκρά ψάρια, μαλάκια, οστρακοειδη και άλλα θαλάσσια είδη. Ας αναρωτηθούμε...

Διαβάστε περισσότερα