Νέα κριτήρια για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2 και 3 – Ποιοι ωφελούνται

Δεν θα επιστραφεί το 30%- 50% της ενίσχυσης, βάσει κριτηρίων για τις απώλειες που υπέστησαν οι...

Διαβάστε περισσότερα