Από 504.536 τμ που είχαν δηλωμένα οι πολίτες που προσήλθαν στην υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού, προκειμένου να δηλώσουν τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που διατηρούσαν αδήλωτα, αυξήθηκαν σε 688.957 τμ.
Τα στοιχεία αυτά κατάθεσε η οικονομική υπηρεσία του δήμου και ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Η αύξηση αυτή της τάξης του 36% αναμένεται να προσθέσει στα ταμεία του δήμου ένα ποσό της τάξης των 350.000 ευρώ κατ΄ έτος.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσό των ενεκτέλεστων έργων του προϋπολογισμού για τη φετινή χρονιά και αφορά στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, έφτασε στα 3.120.346 ευρώ, επίδοση η οποία δεν πρέπει να καθιστά ευχαριστημένη τη διοίκηση του Θερμαϊκού.