Στην απόφαση για περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο χώρο, προχώρησε ο δήμος Θερμαϊκού. Εντός των ορίων του δήμου εντοπίζονται κατά καιρούς εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων και υποβαθμίζουν την αισθητική των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
Την περισυλλογή θα αναλάβει κατάλληλη ιδιωτική εταιρία που θα προκύψει από φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.