Μετά την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τοποθετούνται σήμερα στην 28η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Πλαγιαρίου-Επανωμής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στηθαία (προκατασκευασμένα στηθαία  από σκυρόδεμα) από το  ύψος του 1ου χλμ της επαρχιακής οδού (από την είσοδο της Επανομής έως το φανάρι αναστροφής) για το διαχωρισμό της κυκλοφορίας.

Με την τοποθέτηση των διαχωριστικών στηθαίων σταματάν  οριστικά οι επικίνδυνες και θανατηφόρες αναστροφές των οχημάτων που κατά το παρελθόν βλέπαμε να συμβαίνουν.