Το τοπικό συμβούλιο Περαίας, ως λύση στα προβλήµατα που δηµιουργούνται στην κυκλοφορία των οχηµάτων στην οδό Κρήτης κυρίως κατά τις ώρες αιχµής, προτείνει τη µονοδρόµηση της οδού Κρήτης από τη Φιλίππου µέχρι τη Ρωµανού µε κατεύθυνση από Περαία προς Ν.Επιβάτες και την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθµευσης οχηµάτων από τη µία πλευρά.

Πρόταση που έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές κατά το παρελθόν μέσα από την «ΠΕΡΑΙΑ», χωρίς καμία αντίδραση των διοικήσεων του δήμου Θερμαϊκού μέχρι σήμερα.