Προχωράνε οι εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού κέντρου, αφού ο χώρος καθαρίστηκε. Οι τεράστιες ποσότητες κλαδιών που βρίσκονταν στο χώρο απομακρύνθηκαν με μηχανήματα του δήμου.

Θα ακολουθήσει η κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωνίας με την τοποθέτηση πλακών και θα διαμορφωθεί προσωρινός χώρος στάθμευσης με τη στρώση χαλικιού στο οικόπεδο.