18 νέους ειδικούς κάδους για την συλλογή ογκωδών, κλαδιών, αδρανών και διαφόρων απορριμμάτων έχει τοποθετήσει ο Δήμος Θερμαϊκού σε διάφορα σημεία όλων των δημοτικών ενοτήτων για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Παρόλο ότι οφείλουμε να πιστώσουμε θετικά τη διοίκηση του δήμου που κατόρθωσε να πραγματοποιήσει επιτέλους ένα διαγωνισμό για την απομάκρυνση ογκωδών από την περιοχή μας, το αποτέλεσμα δεν φαίνεται να είναι το προσδοκώμενο. Θα πρέπει να γίνει σωστή διάγνωση των προβλημάτων και να αναζητηθούν διαφορετικού τύπου λύσεις, αν συμφωνήσουμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής δεν αποδείχθηκε ικανοποιητική. Ενόψη του γεγονότος ότι η διοίκηση του δήμου σκοπεύει να προχωρήσει σε νέο, μεγάλο διαγωνισμό, άλλες παράμετροι θα πρέπει να υπολογιστούν και εκτιμηθούν στη μελέτη που θα απαιτηθεί.