Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΣΕΘ Στέλιο Σαραφίδη

Ζωντανή συζήτηση με τον Στέλιο Σαραφίδη για ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επαγγελματιών του δήμου όπως επίσης είδαμε  παρεμβάσεις σε επίπεδο αυτοδιοίκησης