Να διορθωθεί η αδικία

Την άρση της αδικίας που υφίστανται από τον νόμο Κατρούγκαλου οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό , ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης , στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής,  κατά τη συζήτηση του  σ/ν  του Υπουργείου Οικονομικών  «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

 

«…. με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.4387/2016, γνωστότερου και ως νόμου Κατρούγκαλου, εισήχθησαν ρυθμίσεις για ανασφάλιστους υπερήλικες  από τις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  και την Αλβανία που είναι άδικες και ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι, πλήρης εθνική σύνταξη χορηγείται εφόσον ο υποψήφιος συνταξιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα σαράντα χρόνια (40), μεταξύ του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας του και του έτους συνταξιοδότησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά ένα τεσσαρακοστό για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής»

 είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι, αυτό δεν βγαίνει μαθηματικά και ήταν ένας εύσχημος τρόπος για να τους αποκλείσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εθνική σύνταξη.

« Είναι λοιπόν ευκαιρία να διορθωθεί αυτή η αδικία με τον περιορισμό ή την κατάργηση των μόνιμων και νόμιμων ετών παραμονής στη Χώρα μας. Κάτι που είναι και πάγιο αίτημα όλων των νεοπροσφυγικών οργανώσεων και των οργανώσεων και  ομοσπονδιών των ποντίων»

Για το Νομοσχέδιο ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ τόνισε ότι  διαπιστώνει,  την αποτύπωση της προσπάθειας της Κυβέρνησης για  ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των κρατικών λειτουργών, στο οποίο  κυριαρχούν στοιχεία όπως η αξιολόγηση, η αποτελεσματικότητα και η ευθύνη και πως η σύνδεση των οικονομικών απολαβών τους με μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από την επίτευξη στόχων,  είναι στοιχεία  που πρέπει  να κυριαρχούν στον δημόσιο τομέα.

 

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του , στη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δημοσιονομικά της Χώρας, γι αυτό η κυβέρνηση συναισθανόμενη τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν, αναβαθμίζει την λειτουργία της.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του κ. Αναστασιάδη:

Η Κυβέρνηση κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο .

Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.

Το ν/σ που συζητάμε και καλούμαστε να ψηφίσουμε είναι ενδεικτικό. Χαρακτηρίζει την φιλοσοφία και την στρατηγική της κυβέρνησης για το πώς αντιλαμβάνεται και πως σχεδιάζει την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργών του δημοσίου τομέα και κατ΄επέκταση και την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Γι αυτό το παρόν Ν/Σ θεσμοθετεί την διαρκή κατάρτιση , την στοχοθεσία, την αξιολόγηση, την παροχή ίσων ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη και φυσικά καλύτερες αποδοχές.

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση-μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα, με ένα σύστημα δίκαιο, αντικειμενικό, σύγχρονο , που σέβεται τις προσδοκίες των εργαζομένων και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων πολιτών.

Το υπό ψήφιση μισθολόγιο βασίζεται στην ευθύνη, τα καθήκοντα, τις συνθήκες εργασίας και την αποτελεσματικότητα. Παύει να είναι γενικό και απρόσωπο και να καθορίζεται μόνο από την γενική κατάσταση του υπαλλήλου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Δηλαδή από τα έτη υπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο σπουδών. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας, από τις συνθήκες εργασίας και από τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Το νέο μισθολόγιο ξεκινά και εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που αποτελούν τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Κεντρικό στόχο του ν/σ αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας στο οποίο να κυριαρχούν η αξιολόγηση, η ευθύνη και η αποτελεσματικότητα των κρατικών λειτουργών και η σύνδεση των αποδοχών τους με μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από την επίτευξη στόχων.

Στοιχεία που πρέπει να ισχύουν και στον δημόσιο τομέα για να επιβραβεύουν την προσπάθεια, την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων.

Αυτή όμως είναι η μία πλευρά.

Απαιτείται και η ενίσχυση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό.
Πέρα από τα 242 άτομα για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προβλέπονται στο παρόν ν/σ και σωστά, πρέπει να επισπευτούν και οι διαδικασίες για την πρόσληψη των 550 ατόμων που ψηφίσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις από το brexit και που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Τέλος επί της κατατεθείσης τροπολογίας του Υπουργείου εργασίας θέλω να επισημάνω τα εξής:
Αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανακούφιση των συνταξιούχων που περιμένουν την έκδοση της σύνταξής τους καθώς δεν καταργεί το θεσμικό πλαίσιο για την προσωρινή σύνταξη , αλλά θα συνυπάρχουν οι δύο τύποι προσωρινών συντάξεων στο μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε αρκετά καλές αποδοχές
σε σχέση με την σύνταξη.

Εδώ όμως οφείλω να θυμίσω και να ζητήσω και το εξής:

Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 4387/2016, του γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου, εισήγαγε ρυθμίσεις για ανασφάλιστους υπερήλικες από τις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία που είναι άδικες και ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η πλήρης Εθνική σύνταξη χορηγείται στους ανασφάλιστους υπερήλικες προερχόμενους από τις Χώρες αυτές εφόσον ο υποψήφιος συνταξιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα , σαράντα χρόνια μεταξύ του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας του και του έτους συνταξιοδότησής του.

Σε διαφορετική περίπτωση η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά το ένα τεσσαρακοστό για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν βγαίνει μαθηματικά και ήταν ένας εύσχημος τρόπος για να τους αποκλείσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εθνική σύνταξη.
Γιατί αν αναλογιστούμε ότι οι συμπατριώτες μας από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία άρχισαν να έρχονται στη Χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ότι απαιτούνται από δύο έως πέντε χρόνια για να αποκτήσουν νόμιμη παραμονή στη Χώρα, καταλαβαίνεται ότι τα χρόνια δεν βγαίνουν.

Είναι λοιπόν ευκαιρία να διορθωθεί αυτή η αδικία με τον δραστικό περιορισμό ή την κατάργηση των μόνιμων και νόμιμων ετών παραμονής στη Χώρα μας.

Κάτι που είναι και πάγιο αίτημα όλων των νεοπροσφυγικών οργανώσεων και των οργανώσεων και ομοσπονδιών των ποντίων.

Έχω δεχθεί σήμερα και σχετική επιστολή από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Κυρίες και κύριοι,

Η κυβέρνηση συνεχίζοντας το μεταρρυθμιστικό της έργο και συναισθανόμενη τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ΑΑΔΕ, αναβαθμίζει την λειτουργία της θεσπίζοντας κατάλληλα κίνητρα για τους υπαλλήλους της.