Η πρόθεση του ΦΟΔΣΑ να χωροθετήσει τη Μοναδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων σε χώρο της κοινότητας Μεσημερίου, σε περιοχή που απέχει μόλις 350 μέτρα από την επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου, δεν έτυχε της στήριξης των δημοτικών παρατάξεων στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο.

Κι ενώ όλες οι παρατάξεις αναγνωρίζουν την ευθύνη για επεξεργασία των βιοποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, η εύρεση του κατάλληλου σημείου προκάλεσε δημοσιεύματα και αντεγκλήσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι εντάσεις προκλήθηκαν από τα αργά αντανακλαστικά που επέδειξε η διοίκηση του Θερμαϊκού, κρατώντας σε άγνοια τόσο την τοπική κοινωνία όσο και το δημοτικό συμβούλιο. Ακόμη κι όταν το θέμα δημοσιοποιήθηκε προσπάθησε να δικαιολογήσει τον χαμένο χρόνο.

Έστω κι εκ των υστέρων όμως αναγκάστηκε να ζητήσει τις γνώμες που όφειλε, στο πλαίσιο διαβούλευσης μιας Περιβαλλοντικής μελέτης που ανατέθηκε και υλοποιήθηκε για έναν χώρο που δεν διέθετε την αναγκαία συγκατάθεση του δήμου που του ανήκει.

Στο χθεσινό δημοτικό, αφού σε πρώτη φάση αποκλείστηκε η περιοχή πλησίον του Μεσημερίου για την οποία υπήρχε ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση από το τοπικό του Μεσημερίου και το σύνολο των κατοίκων, καθόσον η περιοχή 1064 βρίσκεται πλησίον νόμιμων κατοικιών το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση ΜΕΒΑ στη περιοχή Νεοχωράκι της κοινότητας Επανομής, που υπήρξε και πρόταση του δημάρχου. Η έκταση βρίσκεται απέναντι από του Τσάνταλη σε ακατοίκητη περιοχή.

Και στην πρόταση αυτή όμως διαφαίνονται οι πρώτες αντιδράσεις, από την Επανομή αυτή τη φορά, καθώς δεν ζητήθηκε η γνώμη του τοπικού συμβουλίου, παράλειψη τόσο τυπική, όσο και ουσιαστική.