Η ανεπάρκεια χώρων ταφής στα κοιμητήρια του δήμου Θερμαϊκού επιβάλλει την κατασκευή νέων κοιμητηρίων. Η κατασκευή των νέων κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού προβλέπεται από το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό σε περιοχή της Άνω Περαίας. Όλες οι μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή των νέων κοιμητηρίων Θερμαϊκού είναι έτοιμες και εγκεκριμένες. Πληρώθηκαν από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Για την κατασκευή των νέων κοιμητηρίων απαιτείται η θέληση της δημοτικής αρχής να επιλύσει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, που ταλαιπωρεί του δημότες.ταλαιπωρεί τ