Σε περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους, οι οποίοι τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας το 4μηνο Ιανουαρίου-Απριλίου θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, το πρώτο τμήμα αντιστοιχεί στην αναλογία του δώρου Πάσχα σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021 και θα καταβληθεί από το κράτος έως την Μεγάλη Τετάρτη (28.4.2021). H αναλογία του δώρου που καταβάλλεται από το κράτος υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ.

Παράλληλα τη Μ. Τετάρτη, ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει το δεύτερο τμήμα, την αναλογία για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του 4μήνου Ιανουάριος – Απρίλιος, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του.

Το τρίτο τμήμα που αφορά στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, θα καταβληθεί από το κράτος στους δικαιούχους έως την 31η.5.2021.

Συνεπώς:

Οι μισθωτοί που τέθηκαν σε αναστολή το πρώτο 3μηνο του έτους (είτε ολόκληρο το πρώτο 3μηνο είτε τμήμα αυτού) θα λάβουν πριν το Πάσχα ολόκληρο το Δώρο από το κράτος.

Οι μισθωτοί που είναι ακόμη σε αναστολή και εντός Απριλίου θα πάρουν ένα τμήμα πριν το Πάσχα (εφόσον είχαν τεθεί σε αναστολή κάποια χρονική στιγμή εντός του πρώτου τριμήνου) και ένα δεύτερο τμήμα του Δώρου μετά το Πάσχα.

Δηλαδή όσοι εργαζόμενοι έχουν παραμείνει σε αναστολή ολόκληρο το τετράμηνο, θα λάβουν από το κράτος τη Μ. Τετάρτη 201 ευρώ και έως τις 31 Μαίου άλλα 67 ευρώ.

Ετσι για παράδειγμα, αν ένας υπάλληλος με ονομαστικό μισθό 800 ευρώ τέθηκε σε αναστολή τρείς μήνες θα πάρει συνολικά από το κράτος 201 ευρώ και από την επιχείρηση 100, σύνολο 301 ευρώ.

Η καταβολή βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων.

Το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

α) για το έως την 31η.3.2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μ. Τετάρτη (28.4.2021)

και β) για το διάστημα υπαγωγής από 1.4.2021 έως 30.4.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.5.2021. Η αναλογία στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην περίπτωση των εργαζομένων που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στον Μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).