Ιδιαίτερα δυσάρεστη είναι η κατάσταση γύρω από τους κάδους απορριμμάτων, καθώς τα ζουμιά από τα φρούτα εποχής σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής μας θυμίζουν καταστάσεις δυσάρεστες από το πρόσφατο παρελθόν.

Κι ενώ υπάρχει η υποχρέωση του ιδιώτη εργολάβου καθαριότητας για πλύσιμο των κάδων, είτε δεν υλοποιείται με συνέπεια, είτε δεν είναι αρκετή. Κάθε κάδος αναδύει δυσάρεστες μυρωδιές και μόνο απ τη στιγμή που τον πλησιάζεις.

Υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες που το πρόβλημα των άσχημων οσμών είναι τεράστιο, παρόλο ότι οι κάδοι είναι καινούριοι. Τα ζουμιά έχουν κολλήσει στην περίμετρο των κάδων, κι ενώ αυτοί αδειάζουν καθημερινά από την υπηρεσία καθαριότητας η δυσοσμία παραμένει.

Ελπίζουμε να δει με προσοχή η διοίκηση την αβλεψία αυτή και να προσπαθήσει να την ξεπεράσει με συχνότερο πλύσιμο των κάδων.