Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να ενημερωθεί το Δημοτικό συμβούλιο για τις υποθέσεις που χάθηκαν χωρίς την παράσταση δικηγόρου;

Ενώ έρχεται για ψήφιση από το ΔΣ άλλη μια ανάθεση σε δικηγόρο πολλών χιλιάδων ευρώ, για υπόθεση που ξεπέρασε τα 13 χρόνια, μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να ενημερωθεί το Δημοτικό συμβούλιο για τις υποθέσεις που χάθηκαν χωρίς την παράσταση δικηγόρου; Να πληροφορηθούμε τις υποθέσεις που αφορούν, το λόγο της μη παράστασης, αν υπάρχουν ευθύνες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων, πόσο στοίχισαν στους δημότες κι εν τέλη, ποιες ενέργειες έγιναν από την εκάστοτε διοίκηση στα πλαίσια της ευθύνης που έχει απέναντι στο Νόμο και στην προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών;