Μπορεί η πανδημία να έδωσε ώθηση στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα, πλην όμως, εκτίναξε και τις απάτες.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή σύμφωνα με τα οποία υπήρξε:

  • Αύξηση των αναφορών-υποθέσεων ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 113,5% σε σχέση με το 2019.
  • Εκτόξευση των αναφορών των πολιτών για προβλήματα στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά 133,3%.
  • Το 45% των αναφορών του 2020 κατά ταχυδρομικών επιχειρήσεων αφορά προβλήματα στην επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων (καθυστερήσεις).

Οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές, ως ποσοστό επί του συνόλου των αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή, είναι ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών – λιανικού εμπορίου (75%) και των υπηρεσιών αναψυχής (72,8%), ενώ σημαντική αύξηση υπήρξε, επίσης, στις υπηρεσίες εκπαίδευσης (54,2%) και στις υπηρεσίες μεταφορών (35,1%).

Οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές, ως ποσοστό επί του συνόλου των αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή, είναι τα καταναλωτικά αγαθά (37%), οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες – ταχυδρομικές υπηρεσίες (26,3%), οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (12,8%) και η ενέργεια – ύδρευση (9,3%).

Τα προβλήματα

Στα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν τους πολίτες το 2020 σε σχέση με τις ηλεκτρονικές αγορές, συμπεριλαμβάνονται και οι ανακριβείς ή παραπλανητικές επισημάνσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, όπως και η μη παράδοση παραγγελθέντων αγαθών χωρίς παρακράτηση χρημάτων.

Συχνό πρόβλημα ήταν και η παρακράτηση χρηματικών ποσών που είχαν προκαταβληθεί από τους καταναλωτές κατά τις παραγγελίες τους ενώ αρκετές ήταν και οι καταγγελίες για παντελή έλλειψη ανταπόκρισης σε αιτήματα πληροφόρησής των καταναλωτών σχετικά με την εξέλιξη των συναλλαγών τους.

Ανεπάρκειες εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης εμφάνισαν κι άλλοι κλάδοι, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Flamingo