Την καλή ομολογουμένως ανταπόκριση της υπηρεσίας καθαριότητος στην αποκομιδή απορριμμάτων, χαλάει η εικόνα της ανακύκλωσης στον δήμο Θερμαϊκού, αφού δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Σημαντική υστέρηση παρατηρείται στη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία μάλιστα λειτουργεί με μόνιμο και εποχιακό προσωπικό του δήμου.

Δεν είναι λίγες οι φορές, όπως μας καταγγέλλεται, που τα ανακυκλώσιμα υλικά καταλήγουν στα κοινά απορριμματοφόρα, προκειμένου να φύγουν από τους δρόμους και να αδειάσουν οι μπλε κάδοι.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η δημοτική αρχή το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα μέσα. Είτε υπάρχει πρόβλημα στον προγραμματισμό, είτε εμφανίζεται δυσκολία διαχείρισης του μόνιμου προσωπικού του δήμου. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο πρέπει να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί.

Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που πληρώνονται από τον δήμο για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ανάλογες πρέπει να είναι κι αυτές προς τους δημότες.